Kolbasa növləri: təzə, bişirilmiş, bişmiş, qurudulmuş