Sandwich təriflərində daha çox qala istifadə etmək