Treif nədir?

Tanım:

Qeyri-koser qidaları, Yəhudi pəhriz qanunlarına uyğun olmayan yeməklərə treif deyilir.

Treif ibrani sözünü terefdən yığıb və ilk növbədə qeyri-koser ətinə istinad edir. Çıxış 22: 30-da yazılmışdır: "Ətdə yırtılan heyvandan ət yeməyin". Beləliklə, yəhudilər yırtıq və ya yaralanan bir heyvandan ət yemək qadağan edildi.

Zamanla tifif terminin mənası qeyri-koser ətdən bir kateqoriyadan qeyri- koserə qədər genişləndi.

Kosher sözcük sözləri: Kosher şərtlərinin lüğəti

Ümumi səhvlər : trayf, traif, trafe